Zákon č. 160/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c48/2013 Z. z.)

Čiastka 39/2013
Platnosť od 21.06.2013
Účinnosť od 01.09.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2013 r1/c48/2013 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.06.2013