Uznesenie č. 159/2013 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2013 z 5. júna 2013 vo veci pozastavenia účinnosti zákona č. 114/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2013
Platnosť od 20.06.2013
Účinnosť od 20.06.2013 do28.11.2014
Zrušený 331/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti zákona č. 114/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.06.2013 - 28.11.2014