Vyhláška č. 157/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z.

Čiastka 37/2013
Platnosť od 20.06.2013
Účinnosť od 01.09.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.06.2013