Nariadenie vlády č. 151/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 36/2013
Platnosť od 15.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do31.12.2014
Zrušený 342/2014 Z. z.

OBSAH