Oznámenie č. 141/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier

Čiastka 34/2013
Platnosť od 12.06.2013
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 6. februára 2013 v súlade s článkom 21 ods. 4 dohovoru. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 12. júna 2013 v súlade s článkom 21 ods. 4 dohovoru.