Oznámenie č. 129/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2013

Čiastka 32/2013
Platnosť od 31.05.2013
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudne platnosť 4. júna 2013 v súlade s článkom 8 ods. 1.

Pôvodný predpis

31.05.2013