Vyhláška č. 128/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 32/2013
Platnosť od 31.05.2013
Účinnosť od 01.06.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2013 Aktuálne znenie