Oznámenie č. 124/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2013

Čiastka 31/2013
Platnosť od 28.05.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2013.