Oznámenie č. 120/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej

Čiastka 30/2013
Platnosť od 24.05.2013
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 330 ods. 3 Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej sa dohoda predbežne vykonáva od 1. marca 2013.