Oznámenie č. 12/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 3/2013
Platnosť od 11.01.2013

Pôvodný predpis

11.01.2013