Vyhláška č. 11/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície

Čiastka 3/2013
Platnosť od 11.01.2013
Účinnosť od 15.01.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.01.2013