Oznámenie č. 108/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene nadobudnutia platnosti Dohovoru o zriadení Európskeho komunikačného úradu (ECO)

Čiastka 27/2013
Platnosť od 01.05.2013
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. marca 2013 a nie 1. júla 2009, ako bolo publikované v oznámení č. 215/2010 Z. z.