Redakčné oznámenie č. r2/c33/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 125/2012 Z. z.

Čiastka 33/2012
Platnosť od 19.04.2012

Pôvodný predpis

19.04.2012