Vyhláška č. 97/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení vyhlášky č. 538/2008 Z. z.

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012

OBSAH