Zákon č. 96/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. r1/c30/2013 Z. z.)

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Účinnosť od 01.07.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2012 r1/c30/2013 Z. z. Aktuálne znenie