Vyhláška č. 94/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 24/2012
Platnosť od 09.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.03.2012