Výnos č. 53/2012 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, registrácie, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad

Čiastka 17/2012
Platnosť od 17.02.2012 do31.10.2013
Účinnosť od 01.03.2012 do31.10.2013
Zrušený 305/2013 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2012 - 31.10.2013