Nariadenie vlády č. 51/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016

Čiastka 17/2012
Platnosť od 17.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.02.2012