Zákon č. 49/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 395/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 17/2012
Platnosť od 17.02.2012
Účinnosť od 01.12.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2012, a čl. I bodov 11, 15 a 16 a čl. II bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2019 395/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2013 - 30.11.2019 Delená účinnosť
01.07.2012 - 31.12.2012
01.04.2012 - 30.06.2012 Delená účinnosť