Zákon č. 439/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 106/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.03.2019