Vyhláška č. 422/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému

Čiastka 103/2012
Platnosť od 21.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013