Vyhláška č. 42/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu

Čiastka 13/2012
Platnosť od 08.02.2012 do27.10.2013
Účinnosť od 01.03.2012 do27.10.2013
Zrušený 292/2013 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2012 - 27.10.2013

Pôvodný predpis

08.02.2012