Oznámenie č. 409/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Čiastka 99/2012
Platnosť od 19.12.2012
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2013. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2013.

Pôvodný predpis

19.12.2012