Nariadenie vlády č. 369/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z. z.

Čiastka 91/2012
Platnosť od 30.11.2012
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2014
Zrušený 342/2014 Z. z.

OBSAH