Nariadenie vlády č. 326/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013

Čiastka 81/2012
Platnosť od 23.10.2012 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2013
Zrušený 321/2013 Z. z.

OBSAH

326

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. októbra 2012,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2013 sa ustanovuje na

a) 337,70 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 1,941 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 343/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Robert Fico v. r.