Nariadenie vlády č. 326/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013

Čiastka 81/2012
Platnosť od 23.10.2012 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2013
Zrušený 321/2013 Z. z.

OBSAH