Zákon č. 318/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Čiastka 78/2012
Platnosť od 13.10.2012
Účinnosť od 01.11.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2012 Aktuálne znenie