Zákon č. 296/2012 Z. z.Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 73/2012
Platnosť od 28.09.2012
Účinnosť od 28.09.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.09.2012 Aktuálne znenie