Zákon č. 289/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 272/2016 Z. z.(nepriamo), 95/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 72/2012
Platnosť od 27.09.2012
Účinnosť od 01.05.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2019 95/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
18.10.2016 - 30.04.2019 272/2016 Z. z.(nepriamo)
01.11.2012 - 17.10.2016

Pôvodný predpis

27.09.2012