Vyhláška č. 282/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Čiastka 71/2012
Platnosť od 21.09.2012
Účinnosť od 01.10.2012 do30.11.2014
Zrušený 321/2014 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2012 - 30.11.2014