Vyhláška č. 243/2012 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Čiastka 61/2012
Platnosť od 17.08.2012
Účinnosť od 01.09.2012 do31.12.2015
Zrušený 384/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2012 - 31.12.2015

Pôvodný predpis

17.08.2012