Zákon č. 233/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 353/2020 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15.08.2012
Účinnosť od 01.01.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 353/2020 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.09.2012 - 31.12.2020