Vyhláška č. 226/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z.

Čiastka 57/2012
Platnosť od 07.08.2012
Účinnosť od 15.08.2012 do31.07.2017
Zrušený 192/2017 Z. z.

OBSAH