Nariadenie vlády č. 219/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Čiastka 54/2012
Platnosť od 01.08.2012
Účinnosť od 01.10.2012

OBSAH