Oznámenie č. 215/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Macedónskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry a umenia

Čiastka 52/2012
Platnosť od 26.07.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. augusta 2011 v súlade s článkom 12.