Nariadenie vlády č. 200/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie

(v znení č. 251/2014 Z. z.)

Čiastka 50/2012
Platnosť od 14.07.2012
Účinnosť od 30.09.2014