Zákon č. 189/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 251/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 45/2012
Platnosť od 29.06.2012
Účinnosť od 01.09.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2012, a okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 15. júla 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2012 251/2012 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.08.2012 - 31.08.2012
15.07.2012 - 31.07.2012 Delená účinnosť
30.06.2012 - 14.07.2012 Delená účinnosť

Pôvodný predpis

29.06.2012