Vyhláška č. 16/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat

Čiastka 6/2012
Platnosť od 26.01.2012
Účinnosť od 01.02.2012