Oznámenie č. 149/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2012

Čiastka 37/2012
Platnosť od 23.05.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2012.