Opatrenie č. 136/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011

Čiastka 34/2012
Platnosť od 27.04.2012
Účinnosť od 30.04.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.04.2012