Vyhláška č. 112/2012 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

Čiastka 28/2012
Platnosť od 23.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012 do30.04.2014