Vyhláška č. 112/2012 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

(v znení č. 108/2014 Z. z., 402/2019 Z. z.)

Čiastka 28/2012
Platnosť od 23.03.2012
Účinnosť od 01.12.2019