Zákon č. 111/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Čiastka 28/2012
Platnosť od 23.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2012 Aktuálne znenie