Oznámenie č. 103/2012 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.