Vyhláška č. 100/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.03.2012