Redakčné oznámenie č. r1/c50/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 300/2004 Z. z.

Čiastka 50/2011
Platnosť od 01.06.2011