Nariadenie vlády č. 83/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov

Čiastka 29/2011
Platnosť od 31.03.2011
Účinnosť od 01.04.2011

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2011 Aktuálne znenie