Oznámenie č. 553/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 153/2011
Platnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

553

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 16. decembra 2011 č. 2/2011, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2011 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.