Oznámenie č. 553/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 153/2011
Platnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012.