Zákon č. 550/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 153/2011
Platnosť od 31.12.2011
Účinnosť od 18.04.2016 do31.12.2018
Zrušený 308/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.2016 - 31.12.2018 343/2015 Z. z.(nepriamo)
01.02.2012 - 17.04.2016